Οδήγησε το στάδιο

1
Εξωτερική οθόνη με γήπεδο

1
Οθόνη LED Sport / Basketball / Perimeter / Gyms

1
Δοκιμή στο εργοστάσιό μας